Geschiedenis Together

Het Oecumenisch koor Together werd op 8 april 1977 opgericht. In wezen ontstond het koor vanuit een jongenskoor. Door verschillende omstandigheden, vertrek van de dirigent en het meegaan van diverse jongens, besloten destijds de heren H.de Waard, F. de Munck en Broeder Th. Verharen onder de naam Together een oecumenisch jongerenkoor te starten. Broeder Theolino fungeerde als eerste dirigent. De eerste uitvoering van het nieuwe koor vond al na een maand plaats: 8 mei 1977 in de Rooms Katholieke Kerk H. Egbertus. Binnen korte tijd zong het koor niet alleen in de drie Hoekse kerken, maar ook in bejaarden- en ziekenhuizen. Daarnaast verleenden zij hun medewerking bij de voorbereidingen en de uitvoeringen van de Startzondagen en de Volkskerstzang. Dit vooral ook om de oecumenische gedachten uit te dragen.

Jongenskoor o.l.v. Br. Th. Verharen tijdens de Oogstdienst in het najaar van 1977. Achter het koor stond een orgel en zie je een gedeelte van Fons de Munck die het koor begeleide.Tet Notenboom (rechts achteraan) wisselde van plaats om de gemeentezang op het orgel te begeleiden.

Buiten het zingen droeg het koor ook een sociale boodschap uit:
In juni ‘81 namen de leden van Together de zorg van Maria-Stella op zich, een meisje in het weeshuis te Morogoro in Tanzania.
Dirigent Verharen vertrok in 1984 om gezondheidsredenen en er volgde een periode van verschillende dirigenten.
De heren W. Kania, J. de Wit en H. van Winsen gaven het koor, als dirigent en door hun repertoire keuze steeds een iets ander gezicht. Daarbij mogen Hans de Waard en Maria de Munck niet onvermeld blijven als invaldirigenten. Together speelde in de beginfase met een begeleidingsband, nu alleen met pianist. Together maakte hoogte- en dieptepunten mee, maar naast het zingen hielden de regelmatige ontspanningsbijeenkomsten de goede moed erin.

In 1990 nam dirigent Clé Lammens het roer over.
Mede door deze verandering heeft het koor in 1993 een uitwisseling gehad met een koor uit Minsk in Wit Rusland en volgde er in 1994 een kleine tournee door Tirol in Oostenrijk. Bij deze reizen was Jan Braster sr. één van de initiators. Het “jongeren” kwam vanaf 2000 te vervallen en “Together” werd in alle opzichten volwassen. Clé heeft het koor tot en met 2004 gedirigeerd.
Kees Gelderblom dirigeerde in 2005 en 2006 met begeleiding op de piano door Jaqueline Ruiters. Daarna heeft Rob Kaptein het stokje overgenomen. Een fantastisch concert tijdens het 30 jarig jubileum met nummers uit diverse musicals was hoofdzakelijk zijn verdienste. Rob zou tot mei 2009 blijven. Vervolgens waren er om uiteenlopende redenen behoorlijk wat wisselingen van dirigenten binnen Together. Na Sarah Elias als tijdelijk dirigent in 2009 nam Aart van der Gronden een proefperiode als dirigent aan en dit zou tot maart 2011 duren. De samenwerking klikte niet meer en er werd afscheid genomen van Aart. Het betekende een periode van ruim een jaar dat Together het zonder officiële dirigent moest doen. Toon Boks nam tot mei 2012 de honneurs waar. Ondanks dat Toon geen officiële dirigent was, wist hij wel het plezier in het zingen bij de Togetherleden terug te brengen.

In mei 2012 werd de huidige dirigent Peter Dingemanse bereid gevonden de leiding op zich te nemen.
Voordeel daarbij was dat Peter tevens als pianist kon optreden, want ook daar was bij het koor een grote behoefte aan, al heeft Mirjam van den Bos het koor jaren prima begeleid, daarnaast bleek Huibert de Vries ook in geval van nood altijd bereid te zijn te helpen en heeft ook Rianne Korteland haar steentje hierin bijgedragen net als eerder Cees de Bruin en Wim Vink. Onder leiding van Peter is het koor in haar prestatie enorm gegroeid. Nog steeds worden diverse kerkdiensten in Hoek van Holland en andere plaatsen begeleid, maar ook in het Westeinde ziekenhuis wordt regelmatig een dienst begeleid, net zoals de jaarlijkse 4 mei Dodenherdenking in ons eigen dorp en de Kerstviering op het Westerhonk in Monster.

Het koor zelf kende in de loop der jaren ook diverse wisselingen, al bleef het ledenaantal eigenlijk altijd wel boven de dertig. Het aantal leden is al lange tijd stabiel rond de 30 en loopt de leeftijd inmiddels uiteen van 30 tot ruim in 70. Het is natuurlijk prachtig om te zien, dat verschillende oud-leden ook weer terug zijn gekomen en weer veel plezier beleven aan het zingen, net zoals het hele koor dat doet. De ‘buitenlandreisjes’ zijn inmiddels, mede vanwege de aanslag op financiën en vrije dagen van de leden, komen te vervallen. Maar de samenhang binnen het koor heeft daar zeker niet onder geleden. In plaats daarvan wordt er nu ééns per jaar door de aktiviteitencomissie een uitje organiseerd. Tijdens de pauze van de repetitie wordt er regelmatig door jarigen getrakteerd en af en toe ook nog een napraatborrel gehouden.

Kortom Together leeft meer dan ooit tevoren, heeft een prima onderlinge band en straalt met het zingen het ‘Together’ zijn ook helemaal uit.