Even voorstellen

Wij zijn een enthousiast oecumenisch gemengd koor onder leiding van dirigent Peter Dingemanse. Ons repertoire is religieus, klassiek, modern en musical. Met plezier zingen wij bij uw kerkdiensten, vieringen en bijeenkomsten. Tevens ondersteunen wij de 4 mei herdenking. Ook organiseren wij regelmatig zelf een concert. Om onze kwaliteit te toetsen en daarmee verbeteringen door te voeren, doen wij jaarlijks mee met het korenfestival in Hoek van Holland. Wij geven daarnaast regelmatig ons verenigingsblad uit genaamd De Koorant hierin worden alle nieuwtjes en verslagen van onze optredens vermeld en kunt u al onze info vinden van alle commissies.

De repetities zijn op maandagavond (met uitzondering van feestdagen) van 19.45 tot 22.00 uur in de Dorpskerk, Prins Hendrikstraat 191 te Hoek van Holland.